23 67 76 10 info@avancert.dk

DS 21001

DS 21001 standarden er udviklet af flere danske jernbaneaktører. Med en certificering efter DS 21001 har entreprenøren dokumentation for at leve op til etablerede jernbanesikkerhedsmæssige standarder. 

Ved at lade godkendelsesprocessen overgå til en tredjepartscertificering sparer entreprenørerne også en masse papirarbejde, fordi de kun behøver én certificering som godkendelse, og altså ikke godkendelse fra samtlige selskaber, de arbejder for. 

Med en DS 21001 certificering kan du overfor Banedanmark dokumentere, at din virksomhed lever op til alle krav i standarden og leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser i overensstemmelse med standarden. 

Er din virksomhed allerede certificeret efter en af ledelsessystemstandarderne ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001, bliver vejen til certificering efter DS 21001 kortere, da standarden følger den samme struktur som de andre ledelsessystemstandarder. 

Fordelene ved certificering efter DS 21001 

  1. Med et certifikat efter DS 21001 kan I godkendes direkte som leverandør af jernbanesikkershedmæssige ydelser til Banedanmark 
  2. I får en blåstempling fra et uvildigt, anerkendt certificeringsorgan på, at jeres virksomhed har etableret og implementeret et ledelsessystem med fokus på opfyldelse af kravene i standarden for jernbanesikkerhed 
  3. I kan overfor omverdenen signalere, at I kan levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser i overensstemmelse med standarden 
  4. I får et forspring i forhold til andre leverandører, der ikke er certificerede efter DS 21001 
  5. Sikkerhed for gennemtænkte og strukturede processer, hvilket øger effektiviseringen