23 67 76 10 info@avancert.dk

ISO 45001

ARBEJDSSUNDHED OG SIKKERHED – ISO 45001 – CERTIFICERING AF ARBEJDSMILJØSTYRINGSSYSTEMER  

ISO 45001 er en international standard for certificering af arbejdsmiljø. Med et certificeret ledelsessystem for arbejdsmiljøet får du hjælp til at skabe en sikker og effektiv arbejdsplads, hvor alle kan føle sig trygge og være produktive.  Som certificeringsorgan hjælper vi dig med at gennemgå din arbejdsmiljøplan og dit ledelsessystem. Med et ledelsessystem for arbejdsmiljø kan du kontrollere og videreudvikle dit arbejdsmiljøarbejde effektivt.  

Formålet med ISO 45001 er at forebygge arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede helbredsproblemer, fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt skabe forudsætninger for et godt samarbejde mellem arbejdsgivere og medarbejdere.  

Fordelene ved et ISO 45001-Arbejdsmiljøcertifikat er, at du får et bevis på, at du er en ansvarlig arbejdsgiver, der konstant arbejder på at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø. ISO 45001 hjælper dig med at opdage og forebygge risici i virksomheden, reducere omkostninger til f.eks. sygefravær og skabe et sundere arbejdsmiljø. Det styrker både konkurrenceevnen og dit brand. 

Hvordan Arbejdsmiljøcertificering i henhold til ISO 45001 opnås 

Arbejdsmiljøpolitik eller arbejdsmiljøplan er en god start, men for at opfylde kravene i ISO 45001 skal du have et komplet ledelsessystem med mål, politikker og procedurer for, hvordan du fortsat skal forbedre dit arbejdsmiljø. Vores auditorer hjælper dig med at gennemgå dit arbejde med arbejdsmiljø. Når auditteten er godkendt, udsteder vi dit arbejdsmiljøcertifikat. Vi hjælper dig herefter med årlige opfølgningsaudit og hvert tredje år foretages en re-certificering.  

ISO 45001 – Standarden for arbejdsmiljø blev offentliggjort medio marts 2018. ISO 45001 har samme struktur som ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø. ISO 45001: 2018 erstatter OHSAS 18001, der udløb som en gyldig standard i september 2021. 

Fordelene ved en arbejdsmiljøcertificering: 

  1. Færre arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer.  
  2. Øget engagement og større trivsel blandt personalet. 
  3. Nedsat sygefravær.  
  4. Konstruktivt samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejder.  
  5. Attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker den bedste arbejdskraft. 
  6. Forbedret kvalitet takket være bedre arbejdsmetoder og proaktivt identificerede risici.
  7. Bedre konkurrenceevne 
  8. Styrket brand overfor kunder såvel som ejere, medarbejdere og andre interessenter.