23 67 76 10 info@avancert.dk

ISO 9001 – Kvalitetsledelse

ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, som fokuserer på effektiviseringen af virksomhedens processer og bruges som styringsværktøj til at opnå de ønskede resultater.  

Standarden sikrer, at virksomheden er konkurrencedygtig ved at have fokus på forbedringer og skabe et stærkt fundament for kvalitetsledelse.  

Dette opnås gennem implementeringen af en risikobaseret procestilgang, hvor der lægges vægt på processens effektivitet, forbedring vundet gennem objektive målinger, samt behov og merværdi.  

ISO 9001 kan tilpasses alle typer organisationer uanset størrelse, branche og produkttype, da der arbejdes med kvalitet og service i forhold til behovet i din virksomhed.  

En kvalitetscertificering er en klog investering, der hjælper dig til at gøre det du er god til endnu bedre – samtidig med, at du styrker dit brand overfor både kunder og leverandører. 

Implementering af et kvalitetsledelsessystem

At implementere et kvalitetsstyringssystem i virksomheden betyder blot at der skabes rutiner for, hvordan der sikres løbende forbedring og udvikling af virksomheden.  

Processen fungerer sådan, at virksomheden selv laver trin 1-3. Det er også en mulighed at få hjælp fra en konsulent. Vi har mange dygtige konsulenter i vores netværk og hjælper gerne med at formidle kontaktoplysninger.  

Ud fra kravene stillet i ISO 9001 gennemgår vi virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Vi ser på om dine rutiner er dækkende, og om de arbejdsmetoder, du beskriver, er veletablerede og implementerede. Findes der mangler, får du en liste over, hvad der skal rettes op på. 
Når auditten er godkendt, udsteder vi et certifikat, 

Herefter vil der være et årligt opfølgningsbesøg for løbende at sikre og fastholde en høj kvalitet. Hvert tredje år foretages en recertificeringsaudit, hvor der fokuseres på afvigelser og forbedringer.  

Processen sat i punktform: 

  • Lav en kvalitetsplan: politikker og procedurer
  • Implementer kvalitetsplan i din virksomhed
  • Analyser og ret arbejdet – forbedre dit kvalitetsstyringssystem yderligere
  • Audit
  • Certificering