23 67 76 10 info@avancert.dk

DS 49001

DS 49001 er den danske standard for CSR ledelsessystemer. 

DS 49001 sætter krav til de principper, emner og processer jeres virksomhed skal arbejde med, hvis I vil kunne dokumentere, at den agerer samfundsmæssigt ansvarligt. 

Fordelen ved en certificering efter DS 49001 er, at det skaber mere troværdighed overfor kunderne, fordi I får en certificering på, at I agerer samfundsmæssigt ansvarligt. Ved at implementere DS 49001 vil I kunne integrere CSR-arbejdet i jeres forretning og optimere de interne forretningsprocesser i virksomheden. 

Formålet er at hjælpe jeres virksomhed med at skabe struktur på arbejdet med verdensmålene og fokusere på det vigtigste ud fra en væsentlighedsbetragtning (dvs. hvor har virksomheden størst impact). 

Desuden hjælper standarderne til risikostyring i forhold til arbejdet med samfundsansvar og bæredygtig udvikling. 

DS 49001 kan give konkret inspiration til arbejdet med bæredygtighed og sikre dokumentation af virksomhedens indsats. 

Hvilke mål retter standarderne sig primært imod? 

Standarderne dækker krav og vejledning i forhold til alle verdensmål, men de mål, der i højst grad er dækket af standarderne er: 

  • Mål 8 Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle – især delmål 8.3, 8.5, 8.7 og 8.8 
  • Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion – især delmål 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 og 12.a 
  • Mål 5 Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder – delmål 5.1, 5.5 og 5.c 
  • Mål 14 Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer – delmål 14.1 og 14.2 
  • Mål 15 Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet – delmål 15.1 og 15.5