23 67 76 10 info@avancert.dk

ISO 14001

ISO 14001 – Miljøledelse

ISO 14001 er en international standard for miljøcertificering. Med ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din virksomheds miljøforhold, implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås. 

Ved at bruge ISO 14001 kan virksomhedens arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og målsættes, hvilket også kan bidrage til at opnå de resultater, som I har sat jer for. 

ISO 14001 skaber mulighed for at fokusere på de væsentligste miljøforhold i virksomheden, opnå reduktion af miljøpåvirkningen, og løbende miljømæssige forbedringer. 

Med et ISO 14001-certifikat kan du dokumentere overfor omverdenen, at virksomheden efterlever en internationalt anerkendt ledelsesstandard for miljøledelse. Standarden viser en løbende procesforbedring af ledelsessystemet i virksomheden. For at beholde miljøcertificeringen skal virksomheden løbende auditeres, hvilket sikrer vedligeholdelse og fortsat udvikling og forbedring af virksomhedens processer. 

Standarden kan let implementeres i et fælles ledelsessystem, hvis virksomheden bruger andre ISO-ledelsessystemer, da den bygger på samme struktur (HLS) som de andre anerkendte ISO-ledelsessystemer som ISO 9001, ISO 27001 og ISO 45001. 

5 gode råd til når I arbejder med ISO 14001

  1. Det er vigtigt at arbejde efter de resultater, I ønsker med jeres ledelsessystem. Vurder, hvad det er systemet grundlæggende skal hjælpe jer med at opnå.             
  2. Miljøforhold skal ses og arbejdes med i et livscyklusperspektiv. Du og din virksomhed skal forholde jer til både direkte og indirekte miljøpåvirkninger.          
  3. Det er vigtigt, at I har en kultur med fokus på løbende forbedringer.       
  4. Risikoledelse, hvor I ser på både strategiske og operationelle udfordringer og muligheder på miljøområdet, er omdrejningspunktet for et miljøledelsessystem.  
  5. Evaluering af indsats og opfølgning er alfa og omega og er grundlaget for at udvikle og forbedre jeres arbejde med bæredygtighed.